kolmapäev, 20. jaanuar 2021    

AVALEHT
TEATED
KIRIK JA KOGUDUS
VAIMULIK
JUTLUSED JA TEKSTID
   Heliarhiiv
JUHATUS JA NÕUKOGU
TÖÖTAJAD
TOIMKONNAD
JUMALATEENISTUS
LEERIKOOL
KIRIKLIKUD TALITUSED
MUUSIKAELU
LAPSED JA PERED
NOORED
DIAKOONIA
ANNETUSED
GALERII
AJA LEHT
TÄNAME

SISERING

JUTLUSED JA TEKSTID

Õpetaja Marko juhtkiri "Aja Lehes": KOGUDUSE RESSURSS ON SUHTED

Paar nädalat tagasi linastus kinodes Tanel Toomi monumentaalne mängufilm „Tõde ja õigus“, mis oma vaadatavuselt on ületanud kõiki teisi viimasel ajal valminud kodumaiseid filme, kogunud arvukalt vastukajasid ja arvutusi ning ühel või teisel viisil puudutanud, kõnetanud ja mõtlema pannud paljusid Eesti inimesi.
Režissöör Tanel Toom ise on öelnud: „Mind puudutas selles loos mõte, kui lihtne on mingi eesmärgi poole rühkides muutuda pimedaks. Kui lihtne on sihi suunas liikudes libastuda ning unustada, kaotada ja põletada oluline enda ümber. Mind köitis see tragöödia, kuidas Andres selle tõttu, milline ta ise on, oma lähedased kaotab. Mis on lõpuks tähtsam, kas see, kui palju põldu sul on, kas sul on naabrist rohkem õigust, või see, et sa oma perekonda hoiad?“
Ristiusu olemuse võib kokku võtta tugevate, tähendusrikaste, turvaliste ja armastavate suhete võrgustikku: need on suhted Jumalaga ja suhted kaasinimestega – perekonnas, sõpruskonnas, töökollektiivis, kogukonnas ja koguduses.
Ka koguduse peamine ressurss ei ole mitte hooned, rahalised vahendid, programmid-projektid, liikmete või annetajate arv, talituste ja kontsertide hulk, vaid suhted. Suhete kaudu levib ja edeneb Jumala Kuningriik. Sellepärast on Saatana esmane rünnak Jumala koguduse vastu suunatud just suhete hävitamisele. Millest märkame koguduse allakäiku? Sellest, et osa koguduseliikmeid jätab hooletusse oma jumalasuhte, ja need, kes pühapäeval kirikusse tulevad, vaatavad üksteise suunas kõõrdi või väldivad silmsidet hoopiski. Millest tunneme ära terve ja elusa koguduse? Sellest, kui koguduse liikmed igatsevad käia oma igapäevases elus koos Jeesusega, ning ehedatest, turvalistest ja hoolivatest suhetest nii omavahel kui väljaspool kogudust.
Lõpetasin Jaani koguduse 2018. aasta aruande Eesti õigeusu kiriku metropoliit Stefanuse sõnadele osundades: Kirik on eelkõige need inimesed, kes kirikusse kogunevad. Kiriku moodustavad tema liikmed ühises osaduses. Kui kutsuda pelgalt kokku mõned kirikuliikmed, ilma et nende vahel oleks inimlikku sidet, siis ei moodustu kirik, vaid üksnes rühm inimesi, kes väldivad üksteist ning on üksteise suhtes võõrad. Kui me ei kutsu üksteist nimepidi, kui me ei jaga vastastikku oma muresid pärast liturgiat, siis jääme üksteise suhtes võõraks.“

“Kokkuvõtteks, ainus küsimus, mis meis kerkib, on see: kuidas teha nii, et inimesed elaksid Jeesuses Kristuses? Seda on meil lihtsam teha, kuna meie kogudused on väikesed ning seetõttu on nad rohkem varmad kandma endas seda elavat leeki, hoopis erinevalt olukorrast, kui kirikus käivad rahvamassid. Nagu ütleb tabavalt Liibanoni mäe metropoliit emeeritus Georgi Khodr: “Mitte rahvarohkuses ei peitu kogukonna elu… Üksnes väikese rühma liikmed mõistavad enam kui teised, et palve juurdub vennalikus kohtumises ja et igavene elu algab kohast, kus elavad armastuse mõistmine ning kogetud ligimesearmastus.”

Soovin Sulle, hea kogudusekaaslane ja lehelugeja, tähendusrikast ja vaimset viljakat paastuaega ning taevalikku rõõmu Kristuse ülestõusmisest! Soovin Sulle oskust tänada ja hoolitseda meie kõige kallima vara – suhete eest Jumala ja kaasinimestega. See on taevane aare, mida koi ei söö ja mida rooste ei riku. (Matteuse 6:20)

Marko Tiitus
Koguduse õpetaja


Jutlused ja kõned


2019

KES ON MEIE EESKUJUD?. (18.12)
Õpetaja Marko hommikupalvus Vikerraadios 14.10.2019. (16.10)
Prillid, mis aitavad näha. Küünlapäeva peremissa. Mirjam Tiitus (08.02)
Jeesus äratab meis usku. 3. pp pärast ilmumispüha. Ann Tamme (04.02)
Ta on Jumala Poeg! Kristuse ristimispüha. Marko Tiitus (13.01)

2018

Õndsam on anda kui võtta. 16. pühapäev pärast nelipüha. Marko Tiitus (09.09)
Tõuse ja kõnni! 13. pühapäev pärast nelipüha. Marko Tiitus (19.08)
Igatsus taevariigi järele. 4.ülestõusmisaja pühapäev. Marko Tiitus (23.04)
Me ei ole teistest paremad. 3. pp enne paastuaega. Marko Tiitus (16.02)
Mida Jumal tahab? Pp enne paastuaega. Marko Tiitus (16.02)
Jumala lapse eristaatus. Kristuse ristimispüha. Marko Tiitus (09.01)

2017

Tunnistada Jeesust inimeste ees. Usupuhastuspüha. Marko Tiitus (31.10)
Sõõm värsket eluvett - 2. pühapäev pärast ilmumispüha. Marko Tiitus (17.01)

2015

Ilma kodutundeta me jääme kodutuks - jutlus jõululaupäeval. Marko Tiitus (25.12)
Jeesus ilmutab meile Isa. 15. pühapäev pärast nelipüha. Marko Tiitus (21.09)
Jeesus avab meie silmad. 13. pühapäev pärast nelipüha. Marko Tiitus (24.08)
Elu, millel on siht ja toetuspunkt. 9. pühapäev pärast nelipüha. Marko Tiitus (27.07)
Jumala riigi õigus. Jutlus 7. pühapäeval pärast nelipüha. Marko Tiitus (19.07)

2014

Armasta, siis tuleb ka töö - jutlus iseseisvuspäeval . Marko Tiitus (24.02)

2013

Jutlus Cantate pühapäeval, 28.04.2013. Marko Tiitus. (29.05)

2012

Ülestõusmisaja 5. pühapäev. Marko Tiitus (07.05)
Kristuse ülestõusmise püha. Marko Tiitus (08.04)
Iseseisvuspäev. Marko Tiitus (24.02)

2011

13. pühapäev pärast nelipüha: JEESUS - MEIE AITAJA. Marko Tiitus (10.09)
Nelipüha. Marko Tiitus (09.07)
Peeterpaulipäev. Andres Põder (30.06)

2010

Frantsiskusepäev. Marko Tiitus (03.10)
Võidupüha. Marko Tiitus (01.08)
Kristuse ülestõusmispüha. Marko Tiitus (25.04)
Ülestõusmisaja 4. pühapäev. Marko Tiitus (25.04)
Iseseisvuspäev. Marko Tiitus (01.04)
3. pühapäev pärast ilmumispüha. Marko Tiitus (01.04)
3. pühapäev enne paastuaega Lahti Salpausselä kirikus. Marko Tiitus (01.04)
1. pühapäev enne paastuaega. Marko Tiitus (01.04)
2. pühapäev pärast ilmumispüha. Marko Tiitus (19.02)
Kristuse ristimispüha. Marko Tiitus (02.02)

2009

Jõuluõhtu. Marko Tiitus (31.12)
II advendipühapäev. Marko Tiitus (06.12)
I advendipühapäev. Marko Tiitus (29.11)
Valvamise pühapäev. Marko Tiitus (15.11)
21. pühapäev pärast nelipüha. Marko Tiitus (11.11)
Nelipüha. Marko Tiitus (11.11)

Tervitused


2021

JÕULUÕHTU JUTLUS 24.12 2020, õpetaja Marko Tiitus. Marko Tiitus (04.01)

2019

KES ON MEIE EESKUJUD?. (18.12)
KES ON MEIE EESKUJUD?. (18.12)

2014

Aeg saada puhtamaks. Marko Tiitus (04.07)
Mu südames on pühapäev. Marko Tiitus (13.05)

2012

Kallis kaasteeline,. Marko Tiitus (27.04)
Kallis kaasteeline,. Marko Tiitus (22.02)

2011

Hea sõber,. Marko Tiitus (24.11)
Hea sõber ja teekaaslane,. Marko Tiitus (14.06)
Vaikne Nädal Kolmandas Eestis. Vello Salo (18.04)
Vaikne Nädal Kolmandas Eestis (Eesti Päevaleht, 26.03.2002)

2010

Kuningate Kuninga teevalmistajad. Marko Tiitus (27.11)

Ettekanded


2012

Frantsiskuse konverents. Marko Tiituse ettekanne. (*.ppt)
Frantsiskuse konverents. Ülle Luisk ettekanne. (*.ppt)
Frantsiskuse konverents. Ülo Stööri ettekanne. (*.pdf)
Ideid Frantsiskuse konverentsilt. (*.doc)
Frantsiskuse konverents. Meelis Atoneni ettekanne. (*.ppt)
Jutlustesari jumalateenistuse sisu ja vormi kohta: Jumalateenistus I. Marko Tiitus (*.ppt)
Jutlustesari jumalateenistuse sisu ja vormi kohta: Jumalateenistus II. Marko Tiitus (*.ppt)
Jutlustesari jumalateenistuse sisu ja vormi kohta: Jumalateenistus IV. Marko Tiitus (*.ppt)
Jutlustesari jumalateenistuse sisu ja vormi kohta: Jumalateenistus III. Marko Tiitus (*.ppt)

2010

Kogudus ja kogukond - suhteid ja suhtumisi. Marko Tiitus (*.ppt)

2009

Koostöövõime kui hariduse eeldus ja tulemus. Ülo Vooglaid (*.ppt)
   III frantsiskusepäeva konverents 4.10.2009
Loomise protsess läbi koostegemise väe. Madis Mädamürk (*.ppt)
   III frantsiskusepäeva konverents 4.10.2009
Kristlik kogukond koostöösuhete kehastajana. Meego Remmel (*.ppt)
   III frantsiskusepäeva konverents 4.10.2009
Edu, edukus, edukas. Kalle Küttis (*.doc)
   III frantsiskusepäeva konverents 4.10.2009
Uku Masingu vaated inimühiskonnale. Arne Hiob (*.doc)
   III frantsiskusepäeva konverents 4.10.2009

Artiklid ja kirjutised


2010

Kestku veel armuaeg. Marko Tiitus (27.12)
Kestku veel armuaeg (Eesti Kirik, 22.12.2010)

2009

Vaimulik - kellele ja milleks? (Eesti Kirik, 08.12.2009)
Aeg rääkida ja aeg vaikida (Eesti Kirik, 02.12.2009)
Patuoinaid valima (Eesti Kirik 14.10.2009)
Röövrüütlitest ja šamaanidest ehk konkurentsist koostööni (Eesti Kirik 07.10.2009)
Kiriklikest ja ilmalikest siirderiitustest (Eesti Kirik 19.08.2009)
Tule, võta mu aega, sest aega mul on (Eesti Kirik 12.08.2009)
Kas meil on ristimiskriis? (Eesti Kirik 13.05.2009)
Igaühe meele järele? (Eesti Kirik 06.05.2009)
Paljastavad prillid (Eesti Kirik 18.03.2009)
Polüfoonilisest elust (Eesti Kirik 11.03.2009)
Ristimisest ja inimgeomeetriast (Eesti Kirik 20.01.2009)
Klounid, kes mõistavad süüdi maailma (Eesti Kirik 14.01.2009)| üles |

 

 

EELK Viljandi Jaani kogudus Pikk 6, 71003 Viljandi, tel 433 3000, viljandi.jaani[ät]eelk.ee
arveldusarve SEB Pank: EE6610 100 220 503 960 04
arveldusarve Swedbank: EE752 200 221 057 689 936
reg kood 80209346